1
XỔ SỐ 3 MIỀN

XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - XIÊN 2 TỈ LỆ 1 ĂN 17

XIÊN 3 TỈ LỆ 1 ĂN 74 - XIÊN 4 TỈ LỆ 1 ĂN 251

2
XỔ SỐ SIÊU TỐC

XỔ SỐ NHANH HOÀN TRẢ MỖI KỲ 3%

TRẢ THƯỞNG TRONG 1 PHÚT.

3
TÀI XỈU - XÓC ĐĨA

GAME SIÊU HOT - TỈ LỆ TRẢ THƯỞNG CAO

4
VIETLOTT

KHÔNG GIỚI HẠN TIỀN THƯỞNG

CÔNG KHAI - MINH BẠCH


Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bình


Trang web đổi về ketquade.me

M88
⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP

Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.

Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr

mu88mu88

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
01103 ngày (20.60%) 111 lần (1.08%) 4.85 ngày về 1 lần
02115 ngày (23.00%) 133 lần (1.16%) 4.35 ngày về 1 lần
03122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
04117 ngày (23.40%) 130 lần (1.11%) 4.27 ngày về 1 lần
05114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
06119 ngày (23.80%) 133 lần (1.12%) 4.20 ngày về 1 lần
07111 ngày (22.20%) 123 lần (1.11%) 4.50 ngày về 1 lần
08118 ngày (23.60%) 143 lần (1.21%) 4.24 ngày về 1 lần
09114 ngày (22.80%) 136 lần (1.19%) 4.39 ngày về 1 lần
10132 ngày (26.40%) 157 lần (1.19%) 3.79 ngày về 1 lần
11116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
12113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
13116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
14111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
15117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
16128 ngày (25.60%) 149 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
17120 ngày (24.00%) 136 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
18124 ngày (24.80%) 136 lần (1.10%) 4.03 ngày về 1 lần
19126 ngày (25.20%) 147 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
20131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
21124 ngày (24.80%) 138 lần (1.11%) 4.03 ngày về 1 lần
22126 ngày (25.20%) 138 lần (1.10%) 3.97 ngày về 1 lần
23106 ngày (21.20%) 121 lần (1.14%) 4.72 ngày về 1 lần
24113 ngày (22.60%) 136 lần (1.20%) 4.42 ngày về 1 lần
25120 ngày (24.00%) 128 lần (1.07%) 4.17 ngày về 1 lần
26121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
27110 ngày (22.00%) 123 lần (1.12%) 4.55 ngày về 1 lần
28104 ngày (20.80%) 120 lần (1.15%) 4.81 ngày về 1 lần
29113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
30122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
31105 ngày (21.00%) 112 lần (1.07%) 4.76 ngày về 1 lần
32127 ngày (25.40%) 151 lần (1.19%) 3.94 ngày về 1 lần
33118 ngày (23.60%) 130 lần (1.10%) 4.24 ngày về 1 lần
34107 ngày (21.40%) 123 lần (1.15%) 4.67 ngày về 1 lần
35116 ngày (23.20%) 129 lần (1.11%) 4.31 ngày về 1 lần
36120 ngày (24.00%) 134 lần (1.12%) 4.17 ngày về 1 lần
37116 ngày (23.20%) 126 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
38107 ngày (21.40%) 122 lần (1.14%) 4.67 ngày về 1 lần
39115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
40119 ngày (23.80%) 133 lần (1.12%) 4.20 ngày về 1 lần
41124 ngày (24.80%) 144 lần (1.16%) 4.03 ngày về 1 lần
42123 ngày (24.60%) 144 lần (1.17%) 4.07 ngày về 1 lần
43135 ngày (27.00%) 150 lần (1.11%) 3.70 ngày về 1 lần
44137 ngày (27.40%) 155 lần (1.13%) 3.65 ngày về 1 lần
45106 ngày (21.20%) 123 lần (1.16%) 4.72 ngày về 1 lần
46112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
47114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
48116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
49133 ngày (26.60%) 153 lần (1.15%) 3.76 ngày về 1 lần
50123 ngày (24.60%) 129 lần (1.05%) 4.07 ngày về 1 lần
51105 ngày (21.00%) 119 lần (1.13%) 4.76 ngày về 1 lần
52138 ngày (27.60%) 160 lần (1.16%) 3.62 ngày về 1 lần
53114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
54108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
55112 ngày (22.40%) 118 lần (1.05%) 4.46 ngày về 1 lần
56127 ngày (25.40%) 151 lần (1.19%) 3.94 ngày về 1 lần
57121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
58109 ngày (21.80%) 117 lần (1.07%) 4.59 ngày về 1 lần
59120 ngày (24.00%) 140 lần (1.17%) 4.17 ngày về 1 lần
60122 ngày (24.40%) 143 lần (1.17%) 4.10 ngày về 1 lần
61142 ngày (28.40%) 161 lần (1.13%) 3.52 ngày về 1 lần
62138 ngày (27.60%) 168 lần (1.22%) 3.62 ngày về 1 lần
63127 ngày (25.40%) 143 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
64116 ngày (23.20%) 126 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
65120 ngày (24.00%) 142 lần (1.18%) 4.17 ngày về 1 lần
66121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
67123 ngày (24.60%) 135 lần (1.10%) 4.07 ngày về 1 lần
68122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
69116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
70123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
71111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
72122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
73112 ngày (22.40%) 133 lần (1.19%) 4.46 ngày về 1 lần
74117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
75125 ngày (25.00%) 137 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
76104 ngày (20.80%) 113 lần (1.09%) 4.81 ngày về 1 lần
77107 ngày (21.40%) 123 lần (1.15%) 4.67 ngày về 1 lần
78111 ngày (22.20%) 129 lần (1.16%) 4.50 ngày về 1 lần
79151 ngày (30.20%) 173 lần (1.15%) 3.31 ngày về 1 lần
80109 ngày (21.80%) 126 lần (1.16%) 4.59 ngày về 1 lần
81117 ngày (23.40%) 128 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
82123 ngày (24.60%) 142 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
83120 ngày (24.00%) 145 lần (1.21%) 4.17 ngày về 1 lần
84123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
8598 ngày (19.60%) 111 lần (1.13%) 5.10 ngày về 1 lần
86120 ngày (24.00%) 134 lần (1.12%) 4.17 ngày về 1 lần
87121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
88118 ngày (23.60%) 132 lần (1.12%) 4.24 ngày về 1 lần
89131 ngày (26.20%) 156 lần (1.19%) 3.82 ngày về 1 lần
90132 ngày (26.40%) 150 lần (1.14%) 3.79 ngày về 1 lần
91117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
92121 ngày (24.20%) 142 lần (1.17%) 4.13 ngày về 1 lần
93122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
94109 ngày (21.80%) 126 lần (1.16%) 4.59 ngày về 1 lần
95124 ngày (24.80%) 136 lần (1.10%) 4.03 ngày về 1 lần
96128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
97120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
98115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
99118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần